ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ ΧΕΙΡΟΣ

Ψεκαστήρας χειρός – αποτελείται από:

α)  Ντεπόζιτο (Tank).

β) Αντλία χεριού (έμβολο) για δημιουργία πίεσης αέρα πάνω από το υγρό.

γ)  Σωλήνας πίεσης.

δ)  Μοχλός / σκανδάλη για απελευθέρωση του υγρού.

ε) Στόμιο / ακροφύσιο / πέκκο – για διάσπαση του υγρού σε σταγονίδια λεπτού ψεκασμού.

στ)  Μετρητή πίεσης αέρα. 

ζ)  Ρυθμιζόμενο ακροφύσιο / μεταβλητή πέκα.

 

 

 

 

ΨΕΚΑΣΤΗΡΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ

Με ειδικούς ψεκαστήρες υψηλής πίεσης για ατμοσφαιρική εφαρμογή (νεφελοψεκασμός). Με αυτό τον ψεκασμό γίνεται    διοχέτευση του εντομοκτόνου διαλύματος στις επιφάνειες όπου τα έντομα (υγειονομικής ή μη σημασίας), περπατούν, επικάθονται ή έχουν την φωλιά τους στους χώρους. (π.χ. βιομηχανικούς και υπαίθριους χώρους). Το ρεύμα αέρος είναι πάντοτε πίσω από τον επαγγελματία χρήστη / ψεκαστή για σκοπούς προστασίας του.

Κατά τον ψεκασμό πρέπει να λαμβάνονται όλα τα μέτρα προφύλαξης της έκθεσης των ανθρώπων,  του οικοσυστήματος, των οικόσιτων και παραγωγικών ζώων, πτηνών και του περιβάλλοντος από τα εντομοκτόνα.

 

Η μέθοδος αυτή δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί: 

α)  Σε κατοικημένους χώρους για λόγους ασφάλειας και υγείας των ανθρώπων   

β)  Σε επιχειρήσεις τροφίμων για λόγους επιμόλυνσης

 

 

 

 

 

CRYONITE


Είναι η πιο ασφαλής μέθοδος για την καταπολέμηση των ερπόντων εντόμων (crawling insects), σ’ όλα τα στάδιά τους, στις βιομηχανίες τροφίμων, ξενοδοχεία, νοσοκομεία κ.α. χωρίς υπολείμματα και οποιονδήποτε κίνδυνο επιμόλυνσης.  Με τη χρήση αυτής της συσκευής απελευθερώνεται CO2 (διοξείδιο του άνθρακα) σε μορφή πάγου (dry ice).  Μπορεί να χρησιμοποιηθεί απευθείας πάνω σε ρουχισμό, ηλεκτρικές συσκευές κ.α. χωρίς κανένα πρόβλημα.

 

Ο θάνατος στα έντομα προέρχεται σαν αποτέλεσμα της κατάψυξής τους.

 

Η μέθοδος αυτή έχει αρκετά πλεονεκτήματα:  1) Καταστρέφει όλα τα έντομα χωρίς τη χρήση βιοκτόνων 2) Είναι φιλική στο περιβάλλον 3) Έχει τη δυνατότητα να εισχωρεί σε όλες τις σχισμές 4) Δεν δημιουργεί ανοσία στα έντομα

 

ΥΠΟΚΑΠΝΙΣΜΟΣ

Ο Υποκαπνισμός/Fumigation γίνεται με τη χρήση ενός πολύ τοξικού χημικού σε μορφή αερίου, το οποίο διαχέεται παντού και διεισδύει μέσα στα προϊόντα για την καταπολέμηση των ζωικών εχθρών/pests σε όλα τα στάδια ανάπτυξης τους.

Συγκεκριμένα είναι χημική μέθοδος καταπολέμησης εντόμων η οποία τα θανατώνει μέσω αναπνοής.Ο Υποκαπνισμός είναι η μόνη πρακτική, γρήγορη και αποτελεσματική μέθοδος καταπολέμησης των pests σε σχέση με οποιανδήποτε άλλη χημική μέθοδο.Η επιτυχία και η αποτελεσματικότητά των υποκαπνιστικών στηρίζεται στο ότι δημιουργούν τοξικά αέρια τα οποία έχουν τη δυνατότητα να σκοτώνουν όλους τους εχθρούς σε οποιαδήποτε σημεία του χώρο που βρίσκονται, αντίθετα με τη χρήση οποιωνδήποτε άλλων χημικών σε στερεή ή υγρή μορφή.