Αναλαμβάνουμε πρόληψη / καταπολέμηση  των τρωκτικών, την υγεία και ασφάλεια προς τις βιομηχανίες παραγωγής τροφίμων, τη βιομηχανία ξενοδοχείων, εστιατόρια, σούπερ μάρκετ, αεροπορικές εταιρείες, τράπεζες, δήμους, γεωργικές επιχειρήσεις, κτηματομεσήτες και ιδιωτικές κατοικίες.

Χρησιμοποιώντας τεχνολογία αιχμής και πλήρως ενημερωμένο απο εκθέσεις και εκπαιδευτικά σεμινάρια που αφορούν την υγεία και την ασφάλεια και την καταπολέμηση των τρωκτικών και εντόμων, το προσωπικό μας είναι ετοιμο να εξασφαλιστεί ότι το σπίτι και ο χώρος εργασίας σας παραμένουν απαλλαγμένα από επιβλαβείς οργανισμούς.

Για την αντιμετώπιση του οικιακού ποντικού η εγκατάσταση μηχανικών παγίδων σύλληψης στους χώρους οπού εχεί διαπιστωθεί η παρουσία τους είναι ο ενδεδειγμένος τρόπος,παρ'όλα αυτά σε κάποιες περιπττώσεις ίσως χρειαστεί η χρήση τρωτικοκτόνων σκευασμάτων γαι την εξάλειψη τους. Η έυρεση και σφράγιση ρωγμών και ανοιγμάτων επιβάλεται ώστε να σταματήσουμε είσοδο των ποντικών στους χώρους μας.

Γενικότερα οι ποντικοί είναι κοινωνικά ζώα, ζούν σε αποικίες με ένα σύνθετο σύστημα κοινωνικής ιεραρχίας και έχουν έντονο το στοιχείο της χωροκρατικότητας.

 

 

 

 

 

 

Είδη τρωκτικών στην Κύπρο:

Rattus norvegicus (ο Νορβηγικός ποντικός): Πρόκειται για την πιο μεγαλόσωμη και καταστροφική ποντίκα.

Rattus rattus (ο Ποντικός της οροφής): Πρόκειται για τη γνωστή μαύρη ποντίκα.

Mus musculus (ο Οικιακός ποντικός): Πρόκειται για το γνωστό οικιακό ποντίκι.

Acomys nesiotes: Πρόκειται για τον ποντικό των αγρών. Βιολογία, γενικά χαρακτηριστικά και συνήθειες των νυφίτσων (Rattus norvegicus & Rattus rattus)

 Γενικά οι νυφίτσες έχουν την ικανότητα να προσαρμόζονται γρήγορα στο περιβάλλον και σε κάθε είδος τροφής. 

Βρίσκονται παντού, τρώγουν, μολύνουν και καταστρέφουν τρόφιμα, γεωργικά προϊόντα, πλαστικά είδη κ.ά. 

Είναι φορείς σοβαρών ασθενειών του ανθρώπου και των ζώων.

Πρόκειται για πολύ έξυπνα ζώα, προσαρμόζονται σε κάθε περιβάλλον και οι αισθήσεις τους (όσφρηση ακοή και αφή) με εξαίρεση την όραση είναι πολύ ανεπτυγμένες.  Η κύρια τους αίσθηση είναι η όσφρηση που τους βοηθά να καθορίζουν τη θέση της τροφής και να αναγνωρίζουν τα ίχνη κάθε μυρωδιάς