Οι τεχνικοί μας θα τοποθετήσουν ακίδες,δίχτυα, και κάποιες φορες ειδικό τζέλ ώστε να απωθήσουν ή να αποκλείσουν την είσοδο των πτηνών σε μπαλκόνια και γενικότερα σε χώρους που συχνάζουν τα πτηνά.