Οι εφαρμόγες ψυχρής εκνέφωσης και ψεκασμού χαμηλής πίεσης είναι οι δυο τρόποι απολύμανσης κατα των ιών ηπατίτιδας,AIDS,βακτηρίων,μυκήτων με εγκεκριμένα από τον Ε.Ο.Φ σκεύασματα.,οπότε αναλόγος με την έκταση του χώρου επιλέγουμε και την εφαρμογή που θα πραγματοποιήσουμε,σε κάθε περίπτωση το αποτέλεσμα θα είναι ικανοποιητικό.